Hjemmesiden er senest ajourført:  29. februar 2024

   NB:  Frokost med bridge den 21. marts 2024:  Se Afslutninger/sæsonafslutning

Velkommen til sæsonen 2024!
Hver torsdag eftermiddag 13:00 - ca.17 spilles der bridge i klubhuset i månederne januar 2024 - marts 2024.

    Det blå hold spiller i lige uger, første gang 8. februar, og det røde hold i ulige uger, første gang 1. februar.

Nogle oplysninger:
    Holdlister for sæsonen 2024 findes under:  /Medlemmer/Blåt Hold   hhv.   /Medlemmer/Rødt Hold
        Begge hold består af 7 borde.
    Substitutliste: se under /Medlemmer/Substitutliste

    Venteliste: se under /Medlemmer/Venteliste
    Spilledatoer for sæsonen 2024 findes under: /Spilleplaner/Spilledage 2024
    Kontingent: se under: /Medlemmer
    Budgetudkast for sæsonen 2023-2024 findes under: /Regnskaber
    Regnskab og status for sæsonen 2022-2023 findes under: /Regnskaber
   

Venlig hilsen fra Sven Harnung, fg. formand
e-mail:  harnung@gmail.com

BLÅT HOLD Torsdage i lige uger

kl. 13:00 til ca. 17:00

Første gang torsdag den 8. februar 2024, og derefter hver anden torsdag.

RØDT HOLD Torsdage i ulige uger

kl. 13:00 til ca. 17:00

Første gang torsdag den 1. februar 2024, og derefter hver anden torsdag.