Hjemmesiden er senest ajourført:  2. maj 2024

Nuværende medlemmer, der ønsker at fortsætte i den kommende sæson, skal skrive til "harnung@gmail.com"
senest 31. august 2024. Holdlisterne vil blive ajourført sidste dag i måneden indtil 31/8-24.

Fra 2. september optages nye medlemmer.

Velkommen til sæsonen 2024-25!
Hver torsdag eftermiddag 13:00 - ca.17 spilles der bridge i klubhuset i månederne oktober 2024 - marts 2025.

    Det blå hold spiller i lige uger, første gang 3. oktober, og det røde hold i ulige uger, første gang 10. oktober

Nogle oplysninger:
    Holdlister for sæsonen 2024-25 findes under:  /Medlemmer/Blåt Hold   hhv.   /Medlemmer/Rødt Hold
        Begge hold består af 7 borde.
    Substitutliste: se under /Medlemmer/Substitutliste

    Venteliste: se under /Medlemmer/Venteliste
    Spilledatoer for sæsonen 2024-25 findes under: /Spilleplaner/Spilledage 2024-25
    Kontingent: se under: /Medlemmer
    Budgetudkast for sæsonen 2023-2024 findes under: /Regnskaber
    Regnskab og status for sæsonen 2022-2023 findes under: /Regnskaber
   

Venlig hilsen fra Sven Harnung, fg. formand
e-mail:  harnung@gmail.com

BLÅT HOLD Torsdage i lige uger

kl. 13:00 til ca. 17:00

Første gang torsdag den 8. februar 2024, og derefter hver anden torsdag.

RØDT HOLD Torsdage i ulige uger

kl. 13:00 til ca. 17:00

Første gang torsdag den 1. februar 2024, og derefter hver anden torsdag.