Medlemsbetingelser

Medlemmer

Flertallet af de faste deltagere i bridgeklubben skal, enten

 • være medlem af Kokkedal Golfklub, eller
 • have været medlem af Kokkedal Golfklub,

Alle faste medlemmer skal godkendes af bestyrelsen før optagelse.

Det er det enkelte medlems ansvar at finde en substitut, hvis vedkommende har forfald på en spilledag.
Det er substitutlister under "Substitutter" på denne hjemmside.

Substitutter

Substitutter skal fortrinsvis

 • være medlem af bridgeklubben og/eller medlem af Kokkedal Golfklub

Præmieregler

For den enkelte spilledag gælder

 • Det bedste par i hver række (nord/syd og øst/vest), som ikke er i karantæne, får præmie
 • Har et par vundet præmie en spilledag, er parret i karantæne de følgende to spilledage. Karantæne videreføres fra efterårs- til forårssæsonen.
 • Hvis et par med een substitut vinder præmie, udleveres præmie til begge deltagere.
 • Hvis et par med to substitutter vinder, får de ikke præmie, og præmien går videre til det næstbedste par, som ikke er i karantæne.
 • Er der to eller flere par, som står til at få præmie, fordi de har lige mange points, modtager alle præmie, forudsat et eller flere af parrene ikke er i karantæne.
 • Der er ingen karantæne mellem holdene.

For den gennemgående turnering gælder

 • Der gives gennemgående præmier ved forårsafslutningen til de 4 - 5 (højst 6) bedste faste par på hvert hold.
 • Har et fast par haft to substitutter på en spilledag, tildeles parret gennemsnitsscoret til den gennemgående turnering.
 • Har et par haft een substitut på en spilledag, tæller den opnåede score til den gennemgående turnering.
 • Har parret ikke spillet, fordi der f.eks. ikke kunne findes substitutter, gives der ingen points til den gennemgående turneering.

Juli 2016